Szállítási információk

Általános feltételek | Mediterrán | Semmelrock | Roto | Masterplast

Ön, mint felhasználó a www.tuzepcenter.hu weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakban leírtakat.

1. A weboldalon folytatott tevékenység leírása
A weboldal célja építőipari anyagok, építőipari kiegészítők bemutatása, kiskereskedelemben történő értékesítése és –megállapodás szerint- azok megadott címre történő kiszállítása a vevő részére.

A weboldal üzemeltetője a Tüzépcenter Kft. továbbiakban, mint Szolgáltató.

2. A szolgáltató adatai:
Név: Tüzépcenter Kft.
Székhely: 2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 28.
Képviselő neve: Pásztor Gergő
Cégjegyzékszám: 13-09-153375
Nyilvántartásba vette: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 23775345-2-13
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10402128-50526767-78761005
Telefonszám: 06-30/302-0664
E-mail: info@tuzepcenter.hu

3. Árak és egyéb költségek
3.1. A  weboldalon feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t (Általános Forgalmi Adó).
Az árak megrendeléskor változhatnak, amennyiben a gyártók a termékeknél minimális rendelési mennyiségre kerekítenek, illetve ha a termék csomagolása eltér a megszokottaktól és ezért a gyártó a korábbitól eltérő költséget érvényesít. A weboldal frissítése napi szinten történik, az esetleges elírások és tévesztések jogát a Szolgáltató fenntartja.
3.2. A legtöbb termék csak raklapon szállítható. A Vevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szabvány, illetve egyedi raklapok után betétdíjat és raklaphasználati díjat számol fel, amit a rendelés visszaigazoláson és számlán feltüntet. A raklapok visszaszállítása minden esetben a Vevő feladata. A használati- és betéti díj összege gyártónként változik. A betéti díj visszatérítése a szolgáltatón keresztül történik, összege gyártónként eltérő. A részletes feltételek a „Szállítási információk” menüpontban a konkrét gyártóra vonatkozó leírásnál találhatóak.

4. Visszaigazolás, a szerződés létrejötte
4.1. A Vevő által elküldött rendelés megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, automatikusan visszaigazolja, a Vevő által megadott email címre, amely dokumentum egy díjbekérő. Ezt követően Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot a Vevővel és pontosítja a rendelésben rögzítetteket, valamint a várható szállítási határidőt, ami függ a végösszeg beérkezésének idejétől. A szállítás várható időpontjáról email-en kap Vevő értesítést. Amennyiben Vevő nem kíván módosítani, úgy az automatikusan megküldött díjbekérőt Szolgáltató elfogadottnak tekinti. Vevő a díjbekérő alapján 8 napon belül elvégezheti a teljes vételár átutalását.  A befizetéssel szerződés jön létre Vevő és Szolgáltató között. Amennyiben az átutalás nem történik meg 8 napon belül, úgy a Szolgáltató részéről ez elállási jogot eredményez.

5. Fizetés
5.1. Banki átutalás, befizetés
Vevőnek lehetősége van banki átutalásra vagy banki befizetésre. Ebben az esetben Szolgáltató kéri a díjbekérő szerinti végösszeget a Szolgáltató K&H Bank Zrt -nél vezetett 10402128-50526767-78761005 számú bankszámlájára átutalni vagy befizetni.

6. Átvétel
6.1. A Szolgáltató kiszállítja a megrendelt terméket a Vevő által megadott szállítási címre, a weboldalon feltüntetett, illetve a díjbekérőben rögzített szállítási költség ellenében. A szállítás pontos dátumáról a Szolgáltató email-en és lehetőség szerint telefonon is értesíti Vevőt. A szállítási feltételek gyártónként eltérőek, amelyekről pontos információ a „Szállítási információk” menüpont alatt található.
6.2. Szállítási határidő: a pontos szállítási határidő megadására a díjbekérőben megadott teljes vételár Vevő által történő átutalása után van lehetősége Szolgáltatónak.
6.3. Az áru átvételének igazolása: az áru átvételének igazolása minden esetben a szállítólevél aláírásával történik, amellyel Vevő elismeri az áru hiánytalan és sértetlen átvételét.  
Amennyiben a szállításkor Vevő mennyiségbeli hiányosságot vagy sérülést észlel, úgy azt minden esetben jeleznie kell a gépkocsivezetőnek, valamint írásban a szállítólevélen, mert Gyártó felé a reklamáció csak ebben az esetben érvényesíthető.

7. A szerződés iktatása
A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

8. Elállási jog
8.1. Vevőnek jogában áll a termék kézhezvételét követően 14 munkanapon belül az adásvételtől indokolás nélkül elállni. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett email címen vagy postai úton közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát az elállás közlésétől számított 14 napon belül Vevő részére visszatéríteni.
8.2. Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
8.3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett más termékkel helyettesít, a  Jótállás pontban leírtak szerint, Vevő elállása esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit ez esetben a Szolgáltató viseli.
8.4. Vevő tudomásul veszi, hogy az alábbi esetekben nem gyakorolhatja az elállási jogát:
- szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén, amennyiben a Szolgáltató a Vevő beleegyezésével megkezdte a teljesítést a tizennégy munkanapos elállási határidő lejárta előtt
- olyan termék értékesítése esetén, amely a Vevő személyéhez kötött és/vagy egyedileg a Vevő kérésére, illetve utasítása alapján gyártottak, állítottak elő vagy amely a természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
- olyan termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása esetén, amelynek ára vagy díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

9. Jótállás
Termékekre vonatkozóan a Gyártók a Szolgáltató honlapján a „Szállítási információk”  menüpontban feltüntetett jótállást (garanciát) vállalnak. Gyártók vállalják a hibás, sérült termék cseréjét, javítását a garanciális idő alatt. Amennyiben a javítás vagy csere nem lehetséges, úgy a Gyártók a hibás termék vételárát visszatérítik Vevőnek. Gyártók jótállási kötelezettsége olyan hibákra vonatkozik, amelyek már a termék átvételekor is fennálltak. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli, amelyhez szükség van a Vevő által aláírt szállítólevélre, amelyen rögzítve van a sérülés vagy hiba ténye.
9.1. Jótállás érvényesítése
Jótállási igényeit az alábbi címen érvényesítheti:
email: info@tuzepcenter.hu
Postacím: Tüzépcenter Kft. 2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 28.


10. Számla átadása
Szolgáltató a számlát postai úton juttatja el a Vevő részére, miután a Gyártótól  visszaérkezik a szállítólevél Szolgáltató székhelyére.

11. Kifogások
A Szolgáltató tevékenységével vagy a rendelt termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi címen érvényesítheti:
email: info@tuzepcenter.hu
Postacím: Tüzépcenter Kft. 2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 28.

12. Jogérvényesítési lehetőség
Amennyiben a Szolgáltató és Vevő között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, úgy az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre Vevőnek jogérvényesítés céljából:
12.1. Panasztétel Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését tapasztalja, a lakóhelye szerinti Fogyasztóvédelmi felügyeletnél jogosult panasszal fordulni.
12.2. Békéltető testület
Bíróságon kívüli, békés rendezés céljából Vevő békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet abban az esetben, amennyiben a rendelt termék minőségével, biztonságosságával, termékfelelősségi szabályok alkalmazásával vagy a szerződés megkötésével és annak teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita merül fel.
12.3. Bírósági eljárás
Vevő amennyiben a bíróság előtt kívánja érvényesíteni a fogyasztói jogvitából származó követelését, úgy erre lehetősége van polgári peres eljárás keretében a Ptk. 1959. évi IV. törvény, valamint az 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

13. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) egyoldalú módosítása
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett. A Módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használatának alkalmával válnak hatályossá a Vevővel szemben az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

14. Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy a honlapon megjelent egyes képek esetenként csupán illusztrációk. Kérjük a termék vásárlásakor legyen figyelemmel erre, és ekként a termék valós képe nem a weboldalon megjelent kép, így átvételt követően erre vonatkozó panaszt nem áll módunkban elfogadni.

A jelenlegi Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének dátuma: 2014.10.20.

Vissza az oldal tetejére

 

Mediterrán szállítási feltételek

Cégünk, a MEDITERRÁN Magyarország Betoncserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, az első magyar betoncserép gyártó vállalat (1920). Termékeink minősége megfelel a
Magyar Szabványnak. A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.
A cégünk által gyártott beton tetőcseréprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereinken keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amely esetben
az egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés).
A Vevők a viszonteladói kereskedelmi Partnerünkkel kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben
foglaltak szerint, mint a megrendelés címzettjeivel kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést.
A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a kereskedelmi Partnerek feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a kereskedelmi
Partnerek cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a szerződő Partner személyétől.
Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint
címzettek részére történő leszállítását.
1. A Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:
a./ szaktanácsadás,
b./ felelősségvállalás nélkül megközelítő anyagszükséglet-számítás,
c./ a megvásárolt termékek építési helyszínre szállítása és lerakodása (a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint),
d./ országos szervizhálózat (Mediterrán Centrumok) fenntartása és működtetése.
2. A szerződés létrejötte
2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a kereskedő Partner részére
a termékeinkre vonatkozó megrendelését, majd a Partner eljuttatja cégünkhöz a megrendelését, mely alapján cégünk és a Partner között a szerződés a Partner megrendelésének
visszaigazolásával jön létre.
2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által cégünk részére adott megrendelés leadásával és a vételár
megfizetésével jön létre.
3. Megrendelések
3.1. A megrendelést a Partner írásban, vagy cégünk Internet Sales (ISA) kereskedelmi rendszerén keresztül adja le.
3.2. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárolni a Partner, illetve a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és
értesítési címet.
3.3. Amennyiben a pótkocsis szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, úgy a megrendelésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény
vontatóján kéri kiszállítani.
3.4. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez,
melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.
3.5. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a kereskedelmi Partnerrel, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).
3.6. A legkisebb megrendelhető mennyiségek az alábbiak, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni:
a./ alapcserépnél a Coppo termékvonal esetében mindig 40-nel (max. 240 db/raklap), a Dual, Rundo, Zenit és Danubia (Resistor) termékvonalak esetében 42-vel
(max. 252 db/raklap) a Standard és Danubia (basic, ColorSystem) termékvonalak esetében pedig 44-gyel (max. 264 db/raklap) oszthatónak kell lennie a megrendelt
mennyiségnek a törésmentes szállítás érdekében.
b./ kúpcserepek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).
3.7. A rendelés visszaigazolása faxon vagy e-mailben történik.
3.8. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját. A Partner és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban
szereplő időpont cégünkre nem kötelező érvényű, az kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatnak minősül.
3.9. A visszaigazoláskor megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. semminemű felelősséget nem vállal,
ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.
3.10. A szállítás tényleges időpontjáról 1-4 munkanappal a kiszállítást megelőzően telefonon vagy SMS-ben értesítjük a Partner megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt.
3.11. A Mediterrán termékek CSAK és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatóak külföldre.
4. Árak
4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.
4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés
beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadóak.
4.3.1. A hatályos árlista árai tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét is, 4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén.
4.3.2. Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák a raklapok betétdíját és a csomagolás és raklapbontási díjat, melyeket minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön
kell megfizetni, és amelyek díját az árlista külön feltünteti.
4.3.3. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak tartalmazza.
4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Partnertől megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségtérítésre nem jogosult.
4.5. Amennyiben valamely kereskedelmi Partner Vevőjének alapcserép esetében fél, illetve egész (Dual, Rundo és Zenit termékvonal esetében csakis egész) raklap mennyisége
megmarad, cégünk vállalja, hogy a cégünktől történő vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partner által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bóly vagy
Kunszentmiklós) visszaszállított sértetlen állapotú árut, eredeti csomagolásban, az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os
kezelési költséggel csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünktől.
4.6. Cégünk vállalja, hogy a cégünktől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partnerünk, vagy közvetlenül a Vevő által telephelyünkre (Bóly vagy Kunszentmiklós)
visszaszállított sértetlen állapotú eredeti csomagolású, továbbértékesíthető beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti
vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünktől.
5. Szállítás
5.1. A Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű pótkocsis járműszerelvényekkel végzi.
5.2. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Partner képviselőjének kell tekinteni.
5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a Partnernek a megrendelőlapon jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése és fuvarozó
részére történő átadása a kereskedelmi Partner kötelessége azzal, hogy ezen kötelezettségét jogosult a terméket tőle megvásárló Vevőre áthárítani. A Partner köteles gondoskodni
arról, hogy a behajtási engedélyt ő vagy a Vevő (címzett) legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.
5.4. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé
teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.
5.5. Ha a megadott szállítási cím 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, vagy a behajtási engedély legkésőbb a
tervezett behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, úgy a Partner akár a Vevő útján is köteles más lerakodóhelyről saját költségére gondoskodni, és
az ezzel kapcsolatban felmerült szállítási többletköltségeket cégünk részére megtéríteni.
5.6. Ha a teljesítés a jelen pontban említett okok miatt meghiúsul, az újbóli kiszállítást csak a Partner költségére ismételjük meg, melyet ő jogosult Vevőjére áthárítani. Ez esetben a
Partnernek az újbóli kiszállítási költséget előzetesen (a szállítás megkezdése előtt) meg kell fizetnie cégünk részére.
5.7. Amennyiben a Partner a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írt kötelezettsége ellenére nem jelzi a Vevő gépjárművontatóra történő rakodási igényét, akkor az ebből eredő pluszköltség a
Partnert terheli.
5.8. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet szállítás megtörténtekor aláírja.
5.9. A szállításkor az áru átvételekor a Vevőnek (címzettnek), vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Partner köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett)
nincs jelen az áru átvételekor és képviseletéről sem gondoskodott, úgy az a Partner és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen
– erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviseletéről sem gondoskodott, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.
5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt
a mellékelt Jótállási Adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
5.11. Amennyiben cégünk a Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. volt a fuvarozó, vagy a fuvaroztató, abban az esetben területi képviselőnk útján ellenőrizzük a töréskárt,
és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árvisszatérítésre nincs módja.
5.12. A Vevő (címzett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámolható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.
5.13. A Partner vagy a Vevő saját fuvareszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben
mindennemű töréskár a Partnert, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.
6. Csomagolás
6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsugorfóliával védett, cégünk nevének monogramjával („M”) megjelölt raklapokon történik.
6.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a raklapnak betéti díja van (2.000 Ft + ÁFA), melyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetnie cégünk részére. A raklap
sérülésmentes és újrahasználható állapotban a megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől
a raklap betétdíjának árát (2.000 Ft + ÁFA) a raklapok átvételével egyidejűleg készpénzben visszaszolgáltatni, cégünk pedig a raklapok átvételét követő elszámolás során a raklap
betétdíját megtéríti a Partner részére.
6.3. Cégünk minden partnerétől kizárólag az általa, számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel küldött, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok betétdíját téríti vissza. Cégünk
az általa az adott partnernek kiszállított raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:
- Minimum 200 db esetén a Partner előzetes írásbeli kérelmére saját költségünkön begyűjtjük azokat.
- A Partner erre irányuló írásbeli kérelmére maximum évi két alkalommal ennél kisebb mennyiség esetén is begyűjtjük a Partnereknél felhalmozódott raklapokat, és azok betétdíját
megtérítjük.
6.4. Cégünk a Partner vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, igazoltan a partner részére általunk szállított mennyiségű, egyedi
jelölésű raklapot is átveszi, és azok betéti díját (2.100 Ft + ÁFA) a Partner részére visszafizeti a mindenkor hatályos árlistában foglalt betéti díjak figyelembevételével.
6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.
6.6. Minden raklap tartalmazza a Megfelelőségi Nyilatkozatot.
7. Fizetési feltételek
7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát a megrendelését felvevő kereskedő (Partner) felé kell kiegyenlítenie a kereskedelmi Partnerrel történt
megállapodás szerinti fizetéssel.
7.2. A kereskedők (Partnerek) és az úgynevezett Mediterrán Centrumok a velük megkötött Értékesítési keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek
megfizetni az általuk rendelt termékek ellenértékét cégünk részére.
7.3. Fizetési késedelem esetén cégünk a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot számít fel Partnerrel szemben, melyet
Partner a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elfogad és tudomásul vesz.
8. Garancia
8.1. Rendeltetésszerű használat esetén a Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.
8.2. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések
előfordulhatnak. Időleges felületi mészkivirágzás és a színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki.
8.3. A garancia időtartama a szállítástól számított 30 év.
8.4. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károkra. A nem eredeti Mediterrán tartozékok beépítéséből, illetve kivitelezési hibára
visszavezethető károk, hónyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának.
8.5. A garanciális jogosultságok kezelése a vásárláskor kiállított számla, szállító- és garancialevél alapján történik. A garancialevelet a Gyártó állítja ki miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7754 Bóly, Tompa u. 10., garancia@mediterran.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. A garancialevél igénylésének módjáról a kereskedő (Partner) tájékoztatni köteles a Vevőt. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni cégünk, mint gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló számlát, a leszállítást igazoló szállító- és garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában annak csatolásáig cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.
8.6. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibájú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek
megtérítésére.
8.7. A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó palló, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokra a garancia és a
szavatosság nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkért nem áll módunkban felelősséget
vállalni. Garanciális jogosultság feltétele a Mediterrán Alkalmazási útmutatóban leírtak betartása.
9. Késedelmes teljesítés
9.1. Amennyiben a szállítás tervezett napján szállítási kötelezettségünknek bármely okból nem teszünk eleget, úgy a visszaigazolt szállítási határidő lejárati időpontjától számítva
jogosultak vagyunk azt további 15 napon belül teljesíteni.
9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt a cégünk ezen további 15 napon belül sem
tud teljesíteni, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni és kötelesek vagyunk ugyanezen időtartamon belül a Partnernek az általa részünkre már megfizetett vételárat teljes összegben
visszafizetni.
9.3. Elállás esetén cégünk a vételár teljes összegű visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a kereskedelmi Partnerek, sem a Vevők részére, akik
ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.
10. Fogalmak
10.1. Cégünk: A Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (bejegyezve: a Baranya Megyei Bíróságon Cg.02-09-064553 cégjegyzékszámon,
székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10.)
10.2. Értékesítési Keretszerződés: kereskedő partnereinkkel kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket tartalmazza.
10.3. Mediterrán Centrum: kiemelt kereskedő partnereinkkel kötött külön megállapodás alapján a Mediterrán Centrumként működő Partnereink cégünk termékeiből mindenkor meghatározott
nagyságú és összetételű készletet tartanak fenn telephelyükön.
10.4. Vevő: A terméket a kereskedelmi Partnertől megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany,
aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.
10.5. Partner: Cégünk kereskedő partnerei, akik cégünk termékeit megvásárolják cégünktől, és azokkal kereskednek.
11. Vegyes rendelkezések
11.1. Cégünk, mint a Mediterrán beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója a technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási
igényt kizárunk.
11.2. A Partner a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elismeri, hogy a jelen Általános Szeződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul
veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Partnerrel kötött külön
szerződésben ettől eltérően rendelkeztünk.
11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig cégünket illeti meg.
11.4. A Partner a megrendelés megküldésével feljogosítja cégünket arra, hogy a termékeink ellenértékének határidőre történő meg nem fizetése esetén, megfelelő póthatáridőt
biztosító fizetési felszólítást követően a Partner által ki nem fizetett, de a Vevő által még be nem épített termékeinket bármikor saját telephelyünkre visszaszállítsuk. Partner/Vevő a
megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja cégünket arra, hogy saját, ki nem fizetett termékeink visszaszállítása céljából a Partner/Vevő külön engedélye és hozzájárulása
nélkül a Vevő/Partner telephelyére, ingatlanába bemenjünk, és termékeinket felrakodjuk, majd onnan Vevő/Partner külön engedélye és hozzájárulása nélkül azokat elszállítsuk. A Partner
köteles a megrendelésen a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke cégünk részére nem kerül Partner által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja
cégünket arra, hogy a szállítási címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és
azokat onnan elszállítsuk.
11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkel, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Partner kötelezettsége, melynek elmulasztásából
eredő kárért a Partnert felelősség terheli. Ennek keretében a Partner köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának
visszafizetési rendjére.
11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös írásbeli megállapodással
lehet.
11.7. Azokra a kereskedelmi Partnerekre, akikkel Értékesítési Keretszerződést vagy úgynevezett Mediterrán Centrum megállapodást kötöttünk, a jelen Általános Szerződési Feltételeket
a velük kötött külön Értékesítési Keretszerződésben és annak mellékletei, valamint a Mediterrán Centrum megállapodás és mellékleteiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
11.8. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
11.9. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek hatályos szövege a www.mediterran.hu honlapunkon megtalálható.

Vissza az oldal tetejére

 

Semmelrock szállítási feltételek

1. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya
Az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzített
rendelkezések hatálya kiterjed minden a Gyártó által megkötött értékesítésre
vonatkozó szerződésre, illetve az azokkal összefüggő szállításokra és pótszállításokra
is. Ettől eltérni csak a Gyártó írásbeli nyilatkozatával lehet. A Vevő
beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem
mondott ellent. Jelen ÁSZF 2011.03.01. napjától hatályos.
2. Ajánlat és szerződéskötés
A Gyártó ajánlati kötöttsége - ha a Gyártó ettől eltérően nem rendelkezik - 30 napra
korlátozódik. A költségelemek megváltozása feljogosítja a Gyártót az ajánlat
módosítására. A termékek konkrét adásvételére vonatkozó szerződés
(továbbiakban: Szerződés) a Vevő megrendelésének a Gyártó által történt visszaigazolásával,
illetve - ennek esetleges elmaradása esetén -, a termékek átadás/
átvételével (kiszolgálás) jön létre. A Gyártó jogosult a megkötött Szerződéstől
jogkövetkezmény nélkül elállni, vagy a már megkezdett árukiszolgálást felfüggeszteni,
ha a termékek kiszolgálását megelőzően:
a) a Szerződés szerinti fizetési feltételeket a Vevő nem tartja be, illetve
b) a Vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik
fizetőképességét.
3. Megrendelés folyamata
A Vevő megrendelésének tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján
megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését, színét, mennyiségét, a termékek
kiszolgálásának időpontját, valamint a szállítás módját (gyári átadás, vagy
gyártói fuvarszervezés), illetve a szállítás egyedi körülményeit (súly-, méret-,
időbeli vagy más egyéb korlátozások, a szállítás helye, megközelíthetőség, átvevő
cég neve stb.) A Gyártó a Vevő megrendelését 3 munkanapon belül visszaigazolja.
A Gyártó a visszaigazolásban rögzíti a termékek kiszolgálásának lehetséges
időpontját. A Gyártó fenntartja magának azt a jogot, hogy a visszaigazolást
a Vevő megrendelésétől eltérő paraméterekkel tegye meg. A Gyártó a hiányosan
leadott megrendeléseket indokolás nélkül visszautasítja. Ha a Gyártó visszaigazolását
a Vevő 3 napon belül nem kifogásolja, akkor az a Vevő által elfogadottnak
minősül, és a Szerződés a Gyártó visszaigazolásának megfelelő tartalommal
létrejön. Amennyiben a Vevő a Gyártói visszaigazolást nem fogadja el, és ezt
a Gyártó felé a fenti határidőben írásban jelzi, a Gyártó a Vevő megrendelését
belső adminisztrációjából törli, a Szerződés pedig nem jön létre. Ebben az esetben
a termékek kiszolgálására kizárólag új megrendelés esetén van lehetőség.
4. Árak és elszámolás
A Gyártó mindenkori árjegyzéke a gyártelepi (törvény által előírt nettó és bruttó)
árakat tartalmazza. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított számla, illetve
szállítólevél. Az árak a felrakási költséget is tartalmazzák. A Gyártó fenntartja
magának a jogot, hogy a telephelyek közti átszállítás esetén szállítási költséggel
növelt árat adjon meg.
5. A Vevő visszalépése
Amennyiben a Vevő a megrendelt termékeket a Szerződés szerinti határidőben
nem veszi át, illetve csak a termékek egy részét veszi át, a Gyártó az át nem vett
termékek Szerződésben szereplő bruttó vételárának 20%-ának megfelelő
összegű kötbért jogosult érvényesíteni. A Gyártó ilyen esetben követelheti a kötbért
meghaladó kárát is.
6. Szállítási idő
A Gyártó a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Vevőt 8 napos póthatáridő kitűzése és
eredménytelen eltelte után megilleti a Szerződéstől való elállás joga. A Vevő erre
az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról. Amennyiben
a termékek Szerződés szerinti határidőben történő kiszolgálása a Vevő miatt
hiúsul meg, a Gyártónak jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére
raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a Szerződés szerinti
esedékességgel érvényesíteni, vagy a Szerződéstől 30 nap elteltével elállni, és az
árut másnak eladni.
7. Gyártói fuvarszervezés
Amennyiben a terméket a Vevő a Gyártó fuvarszervezésével rendeli meg, azt
a Gyártó a Tarifatáblázatban foglalt feltételek szerint teljesíti - az alábbi
körülmények figyelembevételével:
a) ha a tehergépkocsi állásideje meghaladja a jármű-egységenkénti 1 órát,
a Gyártó a Vevő felé többletköltséget számol fel,
b) a nem megfelelő megközelíthetőség is többletköltséggel jár,
c) az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út
használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő
többletköltség is a Vevőt terheli,
d) kisebb mennyiségeket a 2. oldalon található feltételek alapján szállítjuk.
8. Raklapok
A Gyártó termékei csak raklapon szállíthatók. A Vevő tudomásul veszi, hogy
Gyártó szabvány, ill. egyedi raklapok után betétdíjat és raklaphasználati díjat
számol fel, amit a számlán feltüntet. Az ép raklapok visszavételét a Gyártó az
aktuális jogszabályi feltételeknek megfelelően végzi, a selejt raklapok árát
a Gyártó nem téríti meg. A betétdíj és a raklaphasználati díjak összegére a Gyártó
aktuális tájékoztatása irányadó (lásd 2. oldal).
9. Fizetés, fizetési feltételek
Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet átutalással, inkasszóval, illetve
a Gyártó pénztárában készpénz megfizetéssel. Az átutalással, illetve inkasszóval
történő fizetés feltételeit a Vevővel kötött egyedi szerződés tartalmazza. Fizetési
határidő a számlán feltüntetett határidő. Árkedvezményt csak akkor lehet
érvényesíteni, ha azt szerződés, vagy külön írásbeli megálapodás rögzíti. A Vevő
fizetéseit mindig a legkorábbi tartozásra kell könyvelni. A jogalap nélkül történt
árcsökkentést utólag meg kell fizetni. A fizetések akkortól számítanak kiegyenlítettnek,
amikor a Gyártó számláján a jóváírás megtörtént. Fizetési késedelem
esetén a Vevő a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi
kamat fizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles megtéríteni
a Gyártó késedelemmel összefüggésben felmerült egyéb kárát, költségét (pl.
fizetési felszólítás) is. Fizetési késedelem esetén a Gyártó jogosult arra, hogy
a még nem esedékes számlákat (is) lejárttá tegye. A Vevő az átvett termékek
ellenértékét köteles minden esetben a Gyártónak megfizetni; a Vevő a Gyártóval
szemben keletkezett ellenköveteléseit beszámítással nem érvényesítheti.
10. Tulajdonjog fenntartása
A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában
maradnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő
elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában
lévő árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A továbbértékesítésből
adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás költségei
is a Vevőt terhelik.
11. Visszáru, és annak megtérítése
A Vevő megrendelése alapján többletként szállított árut a Gyártó csak egyeztetés
után és csak akkor veszi vissza, ha az áru sértetlen és még eredeti csomagolásban
van. A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számlamásolatát is. A Gyártó
az általa nem kifogásolt visszárut 20% stornó díj levonásával írja jóvá. A Gyártó
ömlesztett árut nem vesz vissza, és nem térít meg.
12. Szavatosság
A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban
foglalt és a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági
igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalása alapján
támaszthat. Töréskárt a mindenkori szállított mennyiség 2%-ig a Gyártó nem térít
meg. Az árut a Vevő, vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség és
minőség szerint fel kell mérni, és az esetleges kifogásokról a helyszínen
jegyzőkönyvet kell felvenni. A kifogásolt árut továbbértékesíteni, felhasználni nem
lehet. Az átvétel megtörténte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem
észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető
kifogásokkal tud érdemben foglalkozni.
13. Termékfelelősség
a) A Gyártó termékeit a Vevő csakis kifogástalan állapotban, és kizárólag a Gyártó
útmutatásai, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően
hozhatja forgalomba.
b) A Gyártó a felhasználási és alkalmazási körre vonatkozó adatokat és egyéb
termékinformációkat is átadja a termékekkel együtt a Vevőnek.
c) A Vevő köteles munkatársait, különösen az értékesítésben résztvevőket
a termékről, annak tulajdonságairól tájékoztatni. (Ehhez a Gyártó a megfelelő
segítséget megadja.)
d) A Vevő köteles az ügyfeleiről nyilvántartást vezetni (név, cím, termék, dátum) és
azok észrevételeit kezelni.
14. A teljesítés helye
A Gyártó részéről a teljesítés helye - gyári átadás esetén - minden esetben az
ócsai vagy a felsőzsolcai gyártelep. A Gyártó fenntartja magának a jogot, hogy
a telephelyek közti átszállítás esetén szállítási költséggel növelt árat adjon meg.
15. Érvényes jog
Jogvita esetén az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott
kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
Megjegyzés:
Cégünk nevét a szövegben röviden Gyártó néven említjük.
 
Szállítási határidők:
A tárgynapon 14 óráig leadott megrendeléseket legkorábban
a tárgynapot követő második munkanapon szállítjuk ki, míg
a 14 óra után érkező rendeléseket legkorábban a tárgynapot
követő 3. munkanapon visszük ki (készlet függvényében).
Amennyiben Ön másként nem rendelkezik, a Semmelrock Kft.
(ha ezt egyéb körülmény nem akadályozza) az Ön megrendelését
5 munkanapon belül kiszállítja.
A 10 tonna alatti fuvarok esetén a szállításhoz szükséges idő
ennél több - akár 2 hét - is lehet.
Szállítással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók
A lerakodási idő utánfutós tehergépkocsival max. egy óra, szóló
tehergépkocsival max. fél óra.
Időbeli többletráfordítás esetén:
- várakozási idő az építkezésen,
- hosszabb lerakodási idő a gépkocsivezető önhibáján kívül,
- megnehezített megközelítés,
- az ügyfél által kért szolgáltatások,
minden megkezdett félórára plusz 1.200 Ft +ÁFA-t számítunk fel.
Csak jól megközelíthető és szilárd útburkolattal ellátott
területre vállaljuk a szállítást.
A súlykorlátozásokat – hidak, aluljárók, belógó villanyvezeték,
üdülő övezet –, illetve behajtási engedélyköteles helyszíneket
feltétlenül szíveskedjenek közölni velünk! A behajtási engedélyeket
a vevőnek kell biztosítania, ellenkező esetben nem tudjuk
vállalni a szállítást!
Határidős szállításoknál 5 nappal korábban meg kell állapodni
a járműpark irányítójával.
A szállítási költség elszámolásának alapját a szállítólevél és
a fuvarmegrendelés képezi.

Vissza az oldal tetejére

 

Roto szállítási feltételek

Szállító díjmentesen szállít a megadott címre, amennyiben a Megrendelőnek nincsen
lejárt számlatartozása. Lejárt tartozás esetén a Roto fenntartja magának a jogot,
hogy a megrendelést előre utalással és/vagy a tartozás törlesztésének kikötésével teljesítse.
A fuvardíj ezen esetben rendelési mennyiségtől függetlenül ablakok esetében 10.000 Ft
 + ÁFA, kiegészítők esetén 5.000 Ft + ÁFA szállítási címenként.
A megrendeléseket írásban (faxon vagy emailben) kell megküldeni a Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Tetőablak Üzletágának:
Fax.: 06 99 511 688
Email: tetoablak@roto-frank.com
A megrendelésnek, amennyiben nem telephelyre történik a szállítás, a pontos címen túl tartalmaznia kell az áruátvevő nevét, elérhetőségeit is.
A szállítási határidőt (naptári nap) a visszaigazolt rendelésben rögzítjük.
A visszaigazolt megrendelés utólag már nem módosítható. Kivétel: árnyékoló
rendelése esetén,  a rendelés a leadásától számított 24h-n belül.
 
Áru visszavétel:
Megrendelés visszavonására, illetve az egy naptári éven belül leszállított termékek visszaküldésére visszáru díj felszámolása mellett van lehetőség. Az egy éven belül történt vásárlást, illetve annak összegét számlával kell igazolni. Visszáru hatálya alól kizárt az összes kiegészítő, árnyékoló (ZRI szúnyogháló, ZRS standard belső roló, ZRE exkluzív belső roló, ZRV fényzáró roló, ZJA reluxa, ZFA harmonika roló),illetve az egyedi gyártásban készülő termékek (nem raktári áruk) teljes köre.
Visszáru csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges. A bejelentett visszáru a Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Tetőablak Üzletága által küldött Visszáru dokumentummal adható fel.
Visszáru díjak:
Tetőtéri ablakok, tetőkibúvók, burkolókeretek, redőnyök esetében
15.000 Ft + ÁFA / db.
Sérült csomagolású visszáru termék esetén újracsomagolás díját a Megrendelő állja.
Az újracsomagolás díja:
4.500 Ft + ÁFA / burkolókeret,
9.000 Ft + ÁFA / tetőtéri ablak, tetőkibúvó, redőny.

Vissza az oldal tetejére

 

Masterplast szállítási feltételek

Alapfogalmak:
Szállító: Masterplast Gyártó és Kereskedelmi Kft. (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A; Cg.: 07-09-013368, adószám: 14025477-4-07, csoport azonosító szám: 17780151-5-44).
Megrendelő: a Szállítóval szerződött partner. Megrendelő lehet az személy, aki érvényes cégbejegyzéssel/vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, üzletszerűen viszonteladói tevékenységet végez, és szerződése van Szállítóval.
(A fentiek továbbiakban együttesen: felek)
Megrendelés: Megrendelő által küldött írásbeli áru igény, mely tartalmazza szállítási címet, és határidőt is.
Rendelésfelvétel: Szállító részéről rendelések rögzítésével, és visszaigazolásokkal foglalkozó személyzet.
Visszaigazolás: Szállító által visszaküldött írásbeli igazolás, mely tartalmazza megrendelési adatokon kívül szállítási napot, és az átadói árakat is.
Képviselő: Szállító képviseletét ellátó területileg illetékes üzleti-és szakmai referens

Megrendelés, szállítás:
1. Szállító vállalja, hogy az általa forgalmazott termékekből Megrendelő részére rendszeres ellátást biztosít írásbeli megrendelés alapján.
2. Megrendelést Megrendelő írásban köteles leadni rendelésfelvétel részére faxon, vagy e-mail-ben.
3. Rendelést legkésőbb szállítási napot megelőző munkanapon 1200 óráig lehet leadni.
4. A termékek nagykereskedelmi csomagolási egysége eltérő. kiszerelési egységeket termékismertető tartalmazza. rendelésnél figyelembe kell venni kiszerelési mennyiségeket. sérülésmentes kiszállítás érdekében, Szállítónak nem áll módjában megbontani csomagolási egységeket.
5. Szállító megrendelt terméket az egész ország területén leszállítja, határon túl az adott ország Masterplast képviselete az illetékes. Azokban az országokban, ahol még nincs Masterplast képviselet, egyedi megállapodás alapján is megoldható szállítás. Szállító termékeket Megrendelő telephelyére, vagy az általa megadott rendeltetései helyre nettó 60.000,-Ft rendelési érték felett ingyenesen leszállítja. szállított mennyiségeknek szállítási címenként kell minimális 60.000,-Ft értéket meghaladniuk.
6. A termék leszállítására szállítási napokon kerülhet sor. szállítási napokban felek az egyedi szállítási szerződésben állapodnak meg. Szállítási nap alatt minden esetben munkanap értendő.
7. A megrendelésen egyedi szállítási ütemezés is feltüntethető. Ha szállítási ütemezés nincs feltüntetve, akkor szállítás automatikusan következő aktuális szállítási napon történik.
8. Ha Szállító rendkívüli okból kifolyólag nem tud Megrendelő szállítási igényének eleget tenni, akkor azt szállítást megelőzően visszaigazolja.
9. Ha a szállítási cím és számlázási cím nem egyezik, akkor szállítólevélen az árak nem kerülnek feltüntetésre.
10. A pontos szállítási és fizetési feltételek Szállítási szerződésben kerülnek rögzítésre.

Áru átvétel, tárolás:
11. A Megrendelő, illetve megbízottja az áru mennyiségét és minőségét az átadás-átvételkor nyomban köteles ellenőrizni, esetleges kifogását köteles szállítólevélen feltüntetni.
12. A Megrendelő az áru átvételét szállítólevélen aláírással és bélyegzéssel, vagy aláírással és személyi igazolványszámának feltüntetésével igazolja.
13. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után Szállító nem fogad el.
14. Megrendelő vállalja, hogy Szállító fuvareszközéről történő lerakodásban közreműködik.
15. A Megrendelő megrendeléskor közli különleges igényét (különleges igény, ha eltér az szokásos gyakorlattól), mint pl.:
telep megközelítési lehetősége megváltozik – különös tekintettel az útfelbontásra, útlezárásra, útelterelésre, ill. súlykorlátozásra.
16. Amennyiben szállítási cím megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, ennek beszerzése Megrendelő feladata.
17. Szállító megrendelést csak rendkívüli esetben nem teljesíti várt határidőre. Ezen esetek különösen: termék speciális volta, rendkívül nagy mennyiségű áru megrendelése, alapanyag hiány, gyártási probléma, vagy Megrendelő fizetési problémája. Ez esetekben Szállító késedelmet jelzi, és nem vállal szállítási késedelemért felelősséget.

Garancia:
18. A Szállító garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek a
hatályos szabvány (magyar illetve EU) előírásainak megfelelnek, termékekről Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot, Biztonsági Adatlapot, Műszaki Adatlapot állít ki.
19. Szállító nem vállal felelősséget olyan termékfelelősségi vagy szavatossági igényért, amely abból adódik, hogy Megrendelő terméket nem megfelelő körülmények között tárolta, illetve minőség-megőrzési időt túllépve értékesítette terméket.
Visszáruztatás:
20. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy szállítás napján, indokolt esetben szállító járműről ne vegye le az árut. Indokolt eset pl.: ha az áru szállítás közben megsérült. Ez esetben visszaküldött áru nem kerül kiszámlázásra.
21. Ha Megrendelő korábban leszállított árut szeretne visszaszállíttatni, akkor visszaküldési szándékát külön előre jelezni kell rendelésfelvétel részére, visszaszállítás csak gépkocsivezetőnél levő Visszaigazolásnak megfelelően történhet.
22. A Szállító fenntartja magának azt jogot, hogy téves rendelésből keletkező, vagy feleslegessé vált áruk visszavétele esetén Megrendelőt terhelő kezelési költséget számoljon fel. kezelési költség mértéke visszáruzott áru teljesítéskori ellenértékének 20%-a.
23. A Szállító csak abban esetben szállítja vissza az árut, ha az sértetlen, ép, szállítási kiszerelésben és csomagolásban van, valamint szavatossági idejéből hátralévő idő eléri 3 hónapot.
24. A Szállító nem vásárol vissza egyedi igényekre gyártott terméket, pl.: színesre kevert vakolat.
Minőségi reklamáció:
25.A szállítás követően, Megrendelő telephelyén (nem beépített termék esetén), az átvételkor észre nem vett minőségi hibát Megrendelő hiba felfedezését követő 1 munkanapon belül köteles Szállítóval írásban közölni. Szállító minőségi kifogást 8 munkanapon belül kivizsgálja, melynek során felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
26. A hibás termékeket külön kell tárolni, azokat értékesíteni, felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező felelősség és költség Megrendelőt terheli.
27. Minőségi kifogást továbbértékesített (beépített) termék esetében is Megrendelőnek kell Szállító felé, lehető leghamarabban írásban kiállítania.
28. A reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: kifogásolt termék neve, mennyisége, vásárlás dátuma, Szállító szállítólevelének, vagy számlájának száma, megtekinthetőség helye, kapcsolattartó (kivitelező, fogyasztó) elérhetősége, hiba leírása.
29. A szállító az írásban beérkezett reklamáció kivizsgálását napon belül megkezdi, melynek során felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

Árak, árváltozás:
30. Szállító által forgalmazott termékek felsorolását és listaárát Listaár ismertető katalógus tartalmazza, mely Szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
31. Szállítói szerződés mellékleteként szerepelnek Megrendelőre vonatkozó egyedi kedvezmények, melyek mindenkori listaárból értendőek.
32. Minden, Szállító által nyújtott árkedvezmény feltétele, hogy Megrendelő Szállító számláit határidőre kiegyenlítse. Amennyiben számlakiegyenlítés fizetési határidő lejártát követő 60 napon túl
történik – Szállító egyedi elbírálásának és döntésének függvényében -Megrendelő, megrendeléskor hatályos listaárhoz képest kapott kedvezményeinek összegét (egyedi ár és lista ár különbözete) köteles szállítónak számla ellenében, egy összegben napon belül visszafizetni. Megrendelő, jelen szakasz alapján késedelemmel érintett megrende-lésre kapott árkedvezményt köteles visszafizetni.
33.Szállító jogosult listaárak és engedmények egyoldalú megváltoztatására. Szállító az árak módosításáról 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben rendkívüli piaci árváltozások indokolttá teszik azonnali áremeléssel is élhet Szállító.
34. Az árak egy helyszínre történő szállítást foglalnak magukba. Megrendelő hibájából szükségessé váló újabb szállítás költsége Megrendelőt terheli.

Fizetés, hitelképesség:
35.Megrendelő kötelezi magát, hogy Szállító által leszállított áru ellenértékét Szállító számláján feltüntetett fizetési határidőn belül, banki átutalás útján megfizeti. fizetés módját felek az írásbeli megrendelésben ettől eltérően is meghatározhatják.
36. A fizetési határidő teljesítéstől számítandó.
37. A számla csak akkor tekintendő teljesítettnek, ha Szállító által kiállított számlán szereplő teljes összeg Szállító bankszámláján jóváírásra kerül.
38. Abban az esetben, ha Megrendelőnek lejárt fizetési határidejű és ki nem egyenlített számlából eredően tartozása áll fenn, Szállító tartozás kiegyenlítéséig nem köteles megrendelést elfogadni Megrendelőtől, és az általa előzőleg már visszaigazolt megrendeléseket.
39. A 30 napot meghaladó vevői kintlévőség esetén a Szállító felfüggesztheti Megrendelőnek az átutalással történő fizetési lehetőséget.
40. Szállító igényelheti leendő/meglevő Megrendelő előző évi számviteli törvény szerinti beszámolójának bemutatását, hitelképességi vizsgálatra.
41. Szállító hitelkeretet állapít meg Megrendelő részére. Megrendelő által megrendelt, de ki nem fizetett áruk együttes értéke hitelkeretet nem haladhatja meg. Amennyiben Megrendelő által megrendelt árumennyiség keret összegét meghaladná, felek megrendelés teljesítéséről külön állapodnak meg, megfelelő pénzügyi garanciák mellett.
42. 60 napot meghaladó vevői kintlévőség esetén Megrendelő elveszíti hitelkeretét, továbbá Szállító Szállítói szerződést azonnali hatállyal egyoldalúlag felmondhatja.
43. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az áru tulajdonjoga mindaddig Szállítót illeti meg, ameddig teljes vételárat ki nem egyenlítette -még akkor is, ha termék időközben továbbértékesítésre vagy felhasználásra került.
44. teljes egészében ki nem fizetett áru nem terhelhető meg; felszámolás illetve csődeljárás során harmadik személyek kielégítésére nem szolgálhat.
45. Bármely kár, amely az átadás-átvétel időpontjától vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, Megrendelőt terheli.
46. Fizetési késedelem esetére Szállító fenntartja jogát az átadott árunak minden ellene támasztható igény kizárása melletti visszavételére, illetve az áru továbbértékesített részéért befolyt készpénz ellenérték felvételére.
47. Késedelmes fizetés esetén Megrendelőt szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű
késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. Fizetési késedelem esetén vételár akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben késedelmi kamatok is átutalásra kerülnek. Szállító késedelmi kamatot kizárólag írásos nyilatkozattal enged el.
48. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító, meghatározott időtartam feletti fizetési késedelem esetén követelések kezelésével kintlévőség kezelő céget bíz meg.

Egyéb rendelkezések:
49. A Szállító székhelyén ill. telephelyén árukiadást nem végez.
50. A Szállító Megrendelőinek rendszeresen, ingyenes képzést és alkalmazástechnikai tanácsadást biztosít. Termékeiről adatlapokat készít, amelyek tartalmazzák termékek műszaki paramétereit, kiszerelését, tárolási, és felhasználási feltételeket.
51. A Szállító vállalja, hogy az illetékes képviselője rendszeresen látogatja Megrendelőt, biztosítja számára termékekkel, illetve felhasználásukkal kapcsolatos ismeretek megszerzését, tanácsokat ad, illetve ellenőrzi termékek szakszerű tárolását.
52. A Megrendelő továbbértékesítés során köteles megtartani Szállító illetve termékek megnevezését, márkajelzését, megjelenését, védeni Szállító üzleti hírnevét.
53. A Megrendelő egyebekben (pl.: hirdetésben, weboldalon) nem jogosult Szállító és az általa forgalmazott termékek márkajelzésének használatára írásos hozzájárulása nélkül.
54. A Megrendelő, Szállítási szerződés fejlécében megadott adataiban bekövetkezett változásokat Szállítónak 7 napon belül köteles bejelenteni.
55. A felek kötelesek szerződésben és mellékleteiben szereplő adatokat üzleti titokként kezelni. titkokat teljes tartalmukban bizalmasan kezelik, másik fél hozzájárulása nélkül nem hozhatják harmadik személy tudomására.
56. Bármely jogvita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben keletkezik, felek kikötik Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, alávetik magukat kizárólagos döntésének.
57. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.
58. A Szállítói szerződés csak szerződő felek kölcsönös megegyezése alapján, írásban módosítható.
59. A szerződés bármely szerződő fél által 30 napos felmondási határidővel felmondható. felmondást indokolni nem kell.
60. Indoklás esetén szerződés azonnali hatállyal is felmondható, amennyiben bármely szerződő fél megszegi szerződésben foglaltakat. Ezen felül, felek szerződést bármikor közös megegyezéssel is megszüntethetik.

Vissza az oldal tetejére